Gå til indhold

Dagpengesats og udbetalingskalender

Når du har meldt dig ledig på Jobnet og ansøgt om dagpenge hos os, beregner vi din dagpengesats. Dagpengesatsen er det beløb, som du får udbetalt for en fuld ledig måned.

Se udbetalingkalender

Den maksimale dagpengesats for 2023 er:

  • 19.728 kr. brutto pr. måned som fuldtidsforsikret i 2023
  • 13.152 kr. brutto pr. måned som deltidsforsikret i 2023

Du kan være på dagpenge i 2 år. Dine dagpenge bliver beregnet i timer. De 2 år svarer til 3848 timer. Du har mulighed for at forlænge din dagpengeperiode med op til 1 år (1924 timer), hvis du for eksempel arbejder deltid eller arbejder i kortere ansættelser løbende.

Beregning af din dagpengesats

Vi beregner din dagpengesats ud fra din indkomst i 12 måneder. Når vi beregner den, kigger vi på din indkomst over de sidste 24 måneder. De 12 måneder med den højeste indkomst bliver baggrunden for din dagpengesats.

Din dagpengesats bliver beregnet, når du får en ny dagpengeperiode, eller hvis du skifter forsikringsform på dit medlemskab.

Nyuddannet? Se dagpengesatsen for nyuddannede


Mulighed for højere dagpengesats i 3 måneder (beskæftigelsestillæg)

Fuldtidsforsikrede

Når du får en ny dagpengeperiode, kan du muligvis få en højere dagpengesats i form af et tillæg til dagpengene. Tillægget udbetales for de første 481 dagpengetimer.

Hvis det er første gang, du skal have dagpenge, skal du opfylde et indkomstkrav inden for de seneste 3 år. Det er på 254.328 kr. Skal du skal have tillæg til dagpengene, skal du have haft en dobbelte indtægt, i alt 508.656 kr., de sidste 3 år. Du kan højst medregne 21.194 kr. pr. måned.

Hvis du skal starte på en ny dagpengeret igen, skal du opfylde et krav om timer. Hvis du skal have tillæg, skal du have haft 3848 løntimer inden for de seneste 3 år.

Hvor stort et tillæg du kan få, afhænger af din indkomst. Tillægget kan i 2023 være op til 3.721 kr. pr. måned. Dagpenge plus tillæg kan altså udgøre op til 23.449 kr. om måneden (den højeste sats på 19.728 kr. plus 3.721 kr.). Du kan dog under alle omstændigheder højst få 90% af din tidligere indtægt.

Deltidsforsikrede

Som deltidsforsikret har du også mulighed for at få en højere dagpengesats i form af et tillæg til dagpengene. Tillægget udbetales for de første 481 dagpengetimer.

Hvis det er første gang, du skal have dagpenge, skal du opfylde et indkomstkrav inden for de seneste 3 år på 169.548 kr. Skal du skal have tillæg til dagpengene, skal du have haft den dobbelte indtægt, i alt 339.096 kr., de sidste 3 år. Du kan højst medregne 14.129 kr. pr. måned.

Hvis du skal starte på en ny dagpengeret igen, skal du opfylde et krav på 1.258 timer. Hvis du skal have tillæg, skal du altså have haft 2.516 løntimer inden for de seneste 3 år.

Størrelsen af tillægget du kan få, afhænger af din indkomst. Tillægget kan i 2023 være op til 2.480 kr. pr. måned. Dagpenge plus tillæg kan altså udgøre op til 15.632 kr. om måneden (den højeste sats på 13.152 kr. plus 2.480 kr.). Du kan dog under alle omstændigheder højst få 90% af din tidligere indtægt.

Satser

Her finder du en oversigt over de forskellige satser, og hvornår de bliver udbetalt.

Den 6. sidste hverdag i hver måned, åbner dit dagpengekort. Dagpengekortet er åbent i 1 måned og 10 dage. Når kortet er udfyldt, bliver dine penge udbetalt til din NemKonto. Vil du være sikker på pengene er på din konto d. 1, skal du udfylde kortet den dag, det åbner.

Se vores udbetalingskalender

Fuldtidsforsikret

Som fuldtidsforsikret er dagpengesatsen 19.728 kr. (2023) brutto pr. måned.

Under visse betingelser kan du også få et beskæftigelsestillæg på op til 3.721 kr. de første tre måneder (481 timer), du modtager dagpenge. Se hvordan her.

udbetaling

Udbetaling af dagpenge

Når du får dagpenge, skal du hver måned udfylde et dagpengekort. På dagpengekortet skriver du, om du i den pågældende måned har haft arbejde eller andre aktiviteter. Først når dagpengekortet er indsendt, modtager du dine dagpenge for den pågældende måned.

  • Dagpengekortet åbner den 6. sidste hverdag i hver måned
  • Dagpengekortet er åbent i 1 måned og 10 dage efter endt måned
  • Dine dagpenge bliver udbetalt den sidste hverdag i måneden, hvis du har udfyldt dagpengekortet
  • Dagpenge udbetales til din NemKonto

Udbetalingskalender november 2022 - december 2023

Måned

Periode

Udbetales

Månedskort kan indsendes fra

November

01.11.2022 – 30.11.2022

30.11.2022

23.11.2022

December

01.12.2022 – 31.12.2022

31.12.2022

19.12.2022

Januar

01.01.2023 – 31.01.2023

31.01.2023

24.01.2023

Februar

01.02.2023 – 28.02.2023

28.02.2023

21.02.2023

Marts

01.03.2023 – 31.03.2023

31.03.2023

24.03.2023

April

01.04.2023 – 30.04.2023

28.04.2023

21.04.2023

Maj

01.05.2023 – 31.05.2023

31.05.2023

23.05.2023

Juni

01.06.2023 – 30.06.2023

30.06.2023

23.06.2023

Juli

01.07.2023 – 31.07.2023

31.07.2023

24.07.2023

August

01.08.2023 – 31.08.2023

31.08.2023

24.08.2023

September

01.09.2023 – 30.09.2023

29.09.2023

22.09.2023

Oktober

01.10.2023 – 31.10.2023

31.10.2023

24.10.2023

November

01.11.2023 – 30.11.2023

30.11.2023

23.11.2023

December

01.12.2023 – 31.12.2023

29.12.2023

18.12.2023