Gå til indhold

Whistleblower

I vores indberetningssystem kan du hurtigt og nemt indberette alvorlige forhold eller mistanke om alvorlige forhold, du har vedrørende adfærd hos Lærernes a-kasse-medarbejdere, chefer eller andre, der handler på vegne af Lærernes a-kasse.

Lærernes a-kasses whistleblowersystem

Når du indberetter til whistleblowerordningen, forudsætter det, at du har viden om eller en begrundet mistanke om, at der er begået alvorlige forhold. Det betyder, at der i udgangspunktet ikke kan indberettes om andre forhold til whistleblowerordningen. Ordningen må ikke benyttes til bevidst falske anklager mod personer, og der må i det hele taget ikke indberettes bevidst usande oplysninger

Forhold, der skal håndteres af chefen eller HR, skal som udgangspunkt håndteres via de almindelige kommunikationsveje f.eks. til nærmeste chef, HR eller tillidsrepræsentant. Det kan for eksempel være:

 • klager over daglige personale- eller medarbejderforhold i form af samarbejdsvanskeligheder, inkompetence, dårlig ledelse eller mobning
 • sager vedrørende sygdom, fravær eller fagforeningsforhold
 • overtrædelse af Lærernes a-kasse’ interne regler vedrørende alkohol og rygning m.v., medmindre der er risiko for, at en sådan overtrædelse fører til person- eller tingskade.

Whistleblowerordningen kan dog anvendes, hvis den normale kommunikationsvej internt i Lærernes a-kasse ikke er mulig eller gentagne henvendelser overhøres.

Du kan læse mere om Lærernes a-kasses whistleblowerordning i vores politik.

Alle indberetninger bliver behandlet strengt fortroligt.

Hvad kan indberettes?

Whistleblowerordningen kan benyttes til at indberette alvorlige forhold eller mistanke om alvorlige forhold, du har vedrørende adfærd hos Lærernes a-kasse-medarbejdere, chefer eller andre, der handler på vegne af Lærernes a-kasse. Alvorlige forhold, kan for eksempel være:

 • økonomisk kriminalitet som underslæb
 • bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
 • seksuel krænkelse
 • mobning
 • anden krænkende adfærd
 • udøvelse af ulovlig diskrimination
 • overtrædelse af menneskerettigheder
 • grov chikane
 • uberettiget brug af Lærernes a-kasse-midler
 • korruption
 • anden ulovlig adfærd

Når du indberetter til whistleblowerordningen, forudsætter det, at du har viden om eller en begrundet mistanke om, at der er begået alvorlige forhold. Det betyder, at der i udgangspunktet ikke kan indberettes om andre forhold til whistleblowerordningen.

Anmeld

Du kan anmelde her

Anmeld

Whistleblowerpolitik

I pdf'en herunder, kan du læse vores whistleblowerpolitik:

Whistleblowerpolitik