Gå til indhold

Satser

Her finder du en oversigt over de forskellige satser, og hvornår de bliver udbetalt.

Den 6. sidste hverdag i hver måned, åbner dit dagpengekort. Dagpengekortet er åbent i 1 måned og 10 dage. Når kortet er udfyldt, bliver dine penge udbetalt til din NemKonto. Vil du være sikker på pengene er på din konto d. 1, skal du udfylde kortet den dag, det åbner.

Se vores udbetalingskalender

Fuldtidsforsikret

Som fuldtidsforsikret er dagpengesatsen 20.359 kr. (2024) brutto pr. måned.

Under visse betingelser kan du også få et beskæftigelsestillæg på op til 3.840 kr. de første 3 måneder (481 timer), du modtager dagpenge.

Har du dagpengeret, har du ret til dagpenge i 2 år. Dagpenge bliver opgjort i timer. De 2 år svarer til 3848 timer, som du kan bruge inden for en periode på 3 år.

Læs mere om reglerne for dagpenge

Deltidsforsikret

Som deltidsforsikret er dagpengesatsen 13.573 kr. (2024) brutto pr. måned.  

Under visse betingelser kan du også få et beskæftigelsestillæg på 2.560 kr. pr. måned, så dine dagpenge kommer op på 16.133 kr. (2024) de første tre måneder (481 timer), du modtager dagpenge.

Har du en dagpengeret, har du ret til dagpenge i 2 år. Dagpenge bliver opgjort i timer. De 2 år svarer til 3848 timer. Du kan ved kortere ansættelser eller deltidsjob, strække de 3848 timer ud over en periode på 3 år.

Nyuddannet

Som nyuddannet starter du på dimittendsats. 

Nyuddannet på dimittendsats:
14.577 kr. (2024) brutto pr. måned.

Når du har fået dagpenge i 481 timer, hvilket svarer til 3 måneder med fulde dagpenge, bliver din dagpengesats nedsat.

Nyuddannet over 30 år på dimittendsats efter de første 3 måneders dagpenge:
12.645 kr. pr. måned. (2024)

Nyuddannet under 30 år på dimittendsats efter de første 3 måneders dagpenge:
 10.011 kr. pr. måned. (2024).

Nyuddannet på dimittendsats med forsørgertillæg:
16.694 kr. (2024) brutto pr. måned. 

Har du ret til forsørgertillæg, bliver satsen ikke nedsat efter 3 måneder.


Som nyuddannet har du ret til dagpenge i 1 år. Dagpenge bliver opgjort i timer, så du har 1924 dagpengetimer. Dem har du 2 år til at bruge.

Sprogkrav og tilknytningskrav

For at du kan få dagpengeret på din uddannelse, skal du opfylde et sprogkrav.

Det betyder for eksempel, at du skal have bestået Sprogprøve 2, have fulgt dansk i 6. klasse i folkeskolen eller en dansk fri- eller privatskole. Der er flere muligheder for at opfylde sprogkravet.

Kan du mod forventning ikke opfylde sprogkravet, skal du opfylde et tilknytningskrav, altså et krav om arbejde. Det betyder, at du skal have haft 600 løntimer i sammenlagt 12 måneder inden for de seneste 24 måneder. Det vil sige 50 timer i gennemsnit i de 12 af månederne.

Nyuddannet med arbejde efter din dimission?

Hvis du har lønarbejde, efter at du er dimitteret, kan det være, at du kan få dagpenge ud fra en kombination af uddannelse og lønarbejde. Det kan i nogle tilfælde give dig en bedre dagpengesats end dimittendsatsen. OG du får ret til dagpenge i 2 år i stedet for 1 år.

Vi anbefaler, at du kontakter os, så vi kan regne ud for dig, om det kan betale sig for dig.

Guide til dig, der er nyuddannet

Du kan søge om dagpenge fra dagen efter, du har modtaget din sidste karakter, hvis du har været studiemedlem i minimum 1 år inden, du blev færdig med din uddannelse.

Hvis du ikke har været studiemedlem, skal du melde dig ind i en a-kasse senest 2 uger efter, du har afsluttet din uddannelse. Derefter kan søge om dagpenge 1 måned og 1 dag efter du har afsluttet din uddannelse.

Ny og bedre dagpengesats?

Du har mulighed for at få beregnet en ny dagpengesats 6 måneder efter, at du har fået din dagpengeret. Du skal have haft lønindtægt i mindst 3 måneder.

For at få maksimal dagpengesats skal din lønindkomst i de måneder, vi beregner på, ligge på mindst 24.588 kr. (2024) i gennemsnit.