Gå til indhold

Satser

Her finder du en oversigt over de forskellige satser, og hvornår de bliver udbetalt.

Den 6. sidste hverdag i hver måned, åbner dit dagpengekort. Dagpengekortet er åbent i 1 måned og 10 dage. Når kortet er udfyldt, bliver dine penge udbetalt til din NemKonto. Vil du være sikker på pengene er på din konto d. 1, skal du udfylde kortet den dag, det åbner.

Se vores udbetalingskalender

Fuldtidsforsikret

Som fuldtidsforsikret er dagpengesatsen 19.728 kr. (2023) brutto pr. måned.

Har du dagpengeret, har du ret til dagpenge i 2 år. Dagpenge bliver opgjort i timer. De 2 år svarer til 3848 timer, som du kan bruge inden for en periode på 3 år.

Læs mere om reglerne for dagpenge

Deltidsforsikret

Som deltidsforsikret er dagpengesatsen 13.152 kr. (2023) brutto pr. måned.  

Har du en dagpengeret, har du ret til dagpenge i 2 år. Dagpenge bliver opgjort i timer. De 2 år svarer til 3848 timer. Du kan ved kortere ansættelser eller deltidsjob, strække de 3848 timer ud over en periode på 3 år.

Nyuddannet

Som nyuddannet starter du på dimittendsats.

Med forsørgerpligt får du 82% af den maksimale dagpengesats, hvilket er 16.177 kr. (2023) brutto pr. måned.

Uden forsørgerpligt får du 71,5% af den maksimale dagpengesats, hvilket er 14.106 kr. (2023) brutto pr. måned.

Har du dagpengeret, har du ret til dagpenge i 2 år. Dagpenge bliver opgjort i timer. De 2 år svarer til 3848 timer, som du kan bruge inden for en periode på 3 år.

Guide til dig, der er nyuddannet

Du kan søge om dagpenge fra dagen efter, du har modtaget din sidste karakter, hvis du har været studiemedlem i minimum 1 år inden, du blev færdig med din uddannelse.

Hvis du ikke har været studiemedlem, skal du melde dig ind i en a-kasse senest 2 uger efter, du har afsluttet din uddannelse. Derefter kan søge om dagpenge 1 måned og 1 dag efter du har afsluttet din uddannelse.

Du har mulighed for at få beregnet en ny dagpengesats 6 måneder efter, at du har fået din dagpengeret. Du skal have haft lønindtægt i mindst 3 måneder.

Hvis din indtægt ikke giver dig maks. sats, kan du sige nej til at få beregnet en ny sats.

For at få maksimal dagpengesats skal din lønindkomst i de måneder, vi beregner på, ligge på mindst 23.850 kr. (2023) i gennemsnit.