Gå til indhold

Mål og visioner

Vi vil være Danmarks bedste a-kasse

Derfor arbejder vi hvert år ud fra de input, som vi får fra jer medlemmer via den årlige medlemsundersøgelse. Input, der former vores strategi og 4 værdier, som vi arbejder ud fra:

  • Vi arbejder holistisk. Medlemmerne ses ikke bare som et CPR nr. eller en sag, men som et helt menneske. Vi anskuer tingene udefra og ind ikke indefra og ud.
  • Vi arbejder som et hold. For via et fælles mindset gør vi hinanden bedre til fordel for jer medlemmer.
  • Vi tænker nyt og er kreative, og giver medlemmer det, de hver især efterspørger.
  • Vi gør det nemmere ved at lytte og skabe overblik både før og efter kontakten.

Alle i Lærernes a-kasse samarbejder om at få værdierne til at leve i hverdagens handlinger.

Jobfokus

Vi vil spille en aktiv rolle, når det gælder om at skabe jobåbninger for ledige medlemmer. For det største ønske hos ledige medlemmer er et nyt job. Med tættere relationer til det faglige miljø og arbejdsgiverne kan vi gøre en forskel, og flere af job- og karrierekonsulenterne i Lærernes a-kasse har gennemført en uddannelse i virksomhedsopsøgende arbejde. Målet er, at alle konsulenter skal have et aktivt jobfokus.

Personlig kontakt

Vores intention er, at alle medlemmer skal have deres eget personlige hold af kontaktpersoner i a-kassen, som håndterer deres situation. Vi vil skabe en tættere relation og dermed en hurtigere behandling af medlemmernes henvendelser, så medlemmernes tid bruges mere konstruktivt, og vi undgår misforståelser.

Vi arbejder for dem, der åbner verden.