Gå til indhold

Fakta om os

Lærernes a-kasse er for alle undervisere. De nyuddannede, folkeskolelærerne, børnehaveklasselærerne, voksen- og ungdomsunderviserne, lærerne ved de frie grund- og efterskoler, AMU-centre, FGUer og institutioner for specialundervisning. For alle dem, der gør os nysgerrige. Dem der ved, at verden er vidunderlig, og som har fundet en måde at vise det på. Vi arbejder for dem, der åbner verden. Vi rådgiver ikke andre faglige retninger.

En a-kasse er en forsikring af din indtægt

Vi kan sammenlignes med et forsikringsselskab. Som medlem sikrer du dig økonomisk tryghed i tilfælde af arbejdsløshed.

Vi er din hjælpende hånd i jobsøgningen. Vi er samtidig den instans i beskæftigelsessystemet, der skal sørge for, at du lever op til lovens krav, hvis du skal have dagpenge. Det er derfor i vores interesse, at du er velinformeret om reglerne og kender dine muligheder.

Vi udfører en række opgaver, som er bestemt ved lov. Det drejer sig bl.a. om udbetaling af dagpenge, feriedagpenge, efterlønsydelser, men også vejledningssamtaler, styrkelse af indsatsen for at bringe ledige i job og indberetninger til kommunernes jobcentre.

Kontrol med a-kassernes arbejde

A-kassernes tilsynsmyndighed, Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, har til opgave at kontrollere, at vi udfører arbejdet korrekt. Fx skal vi altid give en grundig sagsfremstilling, hvor vi skal begrunde vores afgørelser, henvise til den regel, som afgørelsen er truffet på baggrund af, og vejlede i, hvordan medlemmerne kan klage over afgørelsen.

Medlemstal og andre fakta

Medlemmer: 69.141, heraf 2.564 studiemedlemmer.

Medarbejdere: 85 fordelt i hele landet. Administrationen og ledelsen sidder på hovedkontoret i København.

Ledelse: Administrerende direktør, Lars Mortensen.

Delegerede og bestyrelsen

Lærernes a-kasse er en selvstændig forening og en såkaldt statsanerkendt arbejdsløshedskasse. Bestyrelsen er valgt af de delegerede i Lærernes a-kasse og vælges hvert fjerde år på lige årstal. Bestyrelsen tager de politiske beslutninger og ledes af formand Morten Refskov. Se en oversigt over samtlige bestyrelsesmedlemmer her.

De 3 medlemsorganisationer

Danmarks Lærerforening, DLF

Frie Skolers Lærerforening, FSL

Uddannelsesforbundet

Lærernes a-kasse har i dag ca. 69.000 medlemmer og har eksisteret siden 1985.

Du finder os i København, Århus, Aalborg, Esbjerg og Odense.