Gå til indhold

Ledighedstal

Her på siden kan du se grafer og diagrammer, der illustrerer ledigheden blandt medlemmer af Lærernes a-kasse.
Vi opdaterer løbende.

Ledighedskort

Oversigt over antal ledige pr. 31. oktober 2023 fordelt på alle kommunerne.

Ledighedstal pr. 31. oktober 2023

Ledighedstal pr. 31. oktober 2023:

 

 

Samlet set er ledigheden lav ved årets begyndelse og udgang, men høj i sommerperioden, hvor mange tidsbegrænsede ansættelser ophører og et stort antal nyuddannede lærere kommer til. Før den nye ferielov trådte i kraft d. 1. september 2020, skyldes stigningen i antallet af jobcentertilmeldte lærere og undervisere kollektiv ferielukning i efterårsferien, vinterferien samt sommerferien. Som følge af den nye ferielov og samtidighedsferie (løbende optjening af ferie) er der ikke de samme udsving i ledigheden i forbindelse med kollektiv ferielukning.

Vores statistikker er opdaterede 2 måneder bagud. Med denne forsinkelse er det muligt at give et realistisk billede af ledigheden blandt medlemmerne i Lærernes a-kasse. Det skyldes bl.a., at dagpenge udbetales bagudrettet.

 

Lærernes a-kasse har alle rettigheder til dette materiale. 

Har du spørgsmål til materialet, eller ønsker du at bruge det, kan du kontakte kommunikationskonsulent Laura Sadjadi på tlf. 21 74 52 48