Gå til indhold

Efterløn

Som medlem af efterlønsordningen, kan du trække dig tidligere fra arbejdsmarkedet, hvis du ønsker det. Du skal tilmelde dig efterlønsordningen senest den dag, du fylder 30 år. Man kan ikke tilmelde sig med tilbagevirkende kraft. Du skal være medlem af en a-kasse, for at være med i efterlønsordningen.

Fordele

Hvis du er med i efterlønsordningen, kan du trække dig helt eller delvist tilbage fra arbejdsmarkedet 3 år før din folkepensionsalder.

Vælger du alligevel at forsætte på arbejdsmarkedet, selvom du har betalt til efterlønsordningen, har du mulighed for at optjene til en skattefri præmie. Den skattefri præmie er højere end efterlønsbidraget.

Du kan altid overføre dit efterlønsbidrag til din pensionsordning, hvis du ikke vil på efterløn alligevel. Værdien af dit indbetalte bidrag vil aldrig gå tabt. Den vil stige i takt med at dagpengesatsen udvikler sig.

Du får også muligheden for at få et seniorjob. Et seniorjob er et job, du kan få tilbudt gennem kommunen med almindelige løn- og ansættelsesvilkår, hvis du bliver ledig sent i dit arbejdsliv.  

Pris

Efterlønsbidraget er på 548 kr. (2024) pr. måned.

Efterlønsbidraget er det samme uanset hvilken a-kasse, du er medlem af.

Du kan trække dit efterlønsbidrag fra på din selvangivelse. Det samme gælder dit a-kassekontingent.

Du har mulighed for at sætte din indbetaling til efterlønsordningen på pause. Det kan du gøre i minimum 4 år. Det betyder ikke noget i forhold til din efterløn. Pausen behøves ikke holdes samlet. Skriv til os, hvis du vil holde pause med indbetaling til efterlønsordningen. Skriv til os igen, når du vil genoptage betalingen. Det er muligt at starte pausen med det samme, du har tilmeldt dig ordningen. Holder du ikke en pause i indbetalingen, kommer der automatisk en pause, når du har indbetaling i 30 år.

Læs mere om efterløn her