Gå til indhold

Udløbet dagpengeret

Din dagpengeret udløber, når du har fået dagpenge 3848 timer (2 år). Eller hvis der er gået 3 år siden, du fik ret til dagpenge. Du kan strække den toårige dagpengeperiode ud over 3 år, hvis du løbende har vikariater, deltidsarbejde eller andet lønarbejde.

Vi kontakter dig via vores hjemmeside, 3 måneder før din dagpengeret udløber med information om dine muligheder for forlængelse eller genoptjening af din ret til dagpenge. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. Vi er klar til at rådgive dig.

Hvis din dagpengeret udløber, har du mulighed at søge om kontanthjælp igennem kommunen. Det er kommunen, der afgør, om du har ret til kontanthjælp.

Du kan ikke modtage kontanthjælp med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at du tidligst kan modtage kontanthjælp fra den dag, hvor du søger det.

Forlængelse og optjening af dagpengeret

Du har mulighed for at optjene til en ny dagpengeret. For at optjene til en ny ret, skal du opfylde indkomstkravet, der er på 263.232 kr. (2024). Indkomstkravet skal opfyldes gennem en periode på minimum 12 måneder. Det skyldes, at vi højst kan medregne 21.936 kr. pr. måned (2024). Vi kan gå op til 3 år tilbage og se på din indkomst. Dog kan vi ikke gå længere tilbage end sidste gang, du begyndte en ny dagpengeperiode.

Hvis du under din dagpengeperiode opnår i alt 1.924 løntimer, og din dagpengeret ikke er udløbet endnu, skal du have en ny dagpengeperiode. Det betyder, at du får en ny indplacering og får beregnet en ny dagpengesats.