Gå til indhold

Frivilligt arbejde

Frivilligt arbejde medvirker ikke kun til at styrke dine kompetencer både personligt og på arbejdsmarkedet. Det er også ideelt til at skabe relationer og kan åbne døren til dit næste job.

Der er dog en række ting, du skal være opmærksom på, inden du takker ja til et frivilligt job. Det er blandt andet ikke alle frivillige jobs, som du kan have, mens du modtager dagpenge.

Frivilligt arbejde er arbejde uden løn i frivillige organisationer eller foreninger. Det kan for eksempel være sportsforeninger, foreninger med sociale eller humanitære formål eller kulturelle foreninger.

Det er vigtigt, at du altid kontakter os inden, du siger ja til et frivilligt arbejde. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du skal modtage dagpenge, mens du arbejder frivilligt. Du står til rådighed på arbejdsmarkedet, når du blandt andet er aktivt jobsøgende og kan tage et fuldtidsjob med dags varsel. Det kan derfor være svært at afgøre, hvilke frivillige jobs, du kan tage, når du modtager dagpenge.

Kontakt os altid for vejledning inden, du takker ja til frivilligt arbejde.

For at kunne modtage dagpenge, mens du er frivillig, skal du sikre dig, at:

 • Du står til rådighed på arbejdsmarkedet
 • Det frivillige arbejde foregår i Danmark
 • Det frivillige arbejde ikke kan forbindes med en privat erhvervsvirksomhed, hvor formålet er at tjene penge
 • Du ikke har ansættelsesretlige forpligtigelser. Det betyder, at du for eksempel ikke må modtage honorar, skattepligtige diæter, mv.

Frivilligt arbejde, du kan lave, mens du er på dagpenge

Nedenstående aktiviteter er kendetegnes ved, at de ikke udbydes som normalt arbejde. De er ofte interesse- eller hobbybaserede.

 • Besøgsven
 • Servering af kaffe eller tale med gæster på social café
 • Foreningsarbejde såsom kirkeforeninger, spejderforeninger, beboerforeninger, mv.
 • Frivillig i genbrugsbutik eller indsamler for nødhjælpsorganisationer

Frivilligt arbejde i 44 timer pr. måned

Der er en række frivillige jobs, som du kan lave i maksimum 44 timer pr. måned. Det kan være jobs, der normalt er lønnede, såsom:

 • Sport eller fitnessinstruktør i en forening
 • Salg i foreningskiosk
 • Rådgivning eller telefonrådgivning, som kræver en særlig uddannelse
 • Lektiehjælp og undervisning for en frivillig organisation

Der er adskillige faktorer, der gælder i forhold til at modtage dagpenge og arbejde frivilligt. Du kan risikere at blive trukket i dine dagpenge. Det er derfor vigtigt, at du kontakter os, så vi kan rådgive dig, inden du takker ja til det frivillige arbejde.