Gå til indhold
13. september 2023

Valg af delegerede i Lærernes a-kasse

Indkaldelse til delegeretvalg

Vi glæder os over at have en bred repræsentation af vores medlemmer. Delegeretforsamlingen er en grundsten i vores medlemdemokrati

Morten Kvist Refskov, formand i Lærernes a-kasse

Vores delegerede vælges for 4 år ad gangen, og den næste 4-årige valgperiode starter 1. januar 2024. Derfor indkalder bestyrelsen til delegeretvalg. Her er, hvad du skal vide om valget. 

Der skal endnu engang vælges 70 delegerede, og pladserne fordeles med repræsentativ fordeling mellem vores 3 fagforeninger. Det er muligt at melde sig som kandidat, hvis man ikke er medlem af en fagforening. Man skal være medlem af a-kassen for at melde sit kandidatur til delegeretforsamlingen.

Som delegeret får man indsigt i organisationens arbejde og økonomi, og det giver mulighed for at få indflydelse. Man kan møde bestyrelsen og ledelsen, og det er muligt at stille spørgsmål og debattere både med bestyrelsen og med de andre delegerede.

Rikke Josiasen, delegeret og bestyrelsesmedlem

Hvis du vil læse mere om, hvad en delegeret laver, kan du med fordel læse denne side først, hvor du kan blive klogere på, hvad det betyder at være delegeret i Lærernes a-kasse.

Har du til gengæld helt tjek på, hvad det betyder at være delegeret, kan du læse videre for informationer om det kommende delegeretvalg:

Deadlines for valg til perioden fra 1. januar 2024:

·       1. oktober 2023: Frist for indgivelse for kandidater og suppleanter fra Frie Skolers Lærerforening, Uddannelsesforbundet og kandidater udenfor en fagforening. Indgivelsen skal ske skriftligt.

·       15. oktober 2023: Frist for indgivelse for kandidater og suppleanter fra Danmarks Lærerforenings kommunekredse. Indgivelsen skal ske skriftligt.

·       Hvis der er flere kandidater end pladser, indkalder vi til valg umiddelbart efter den 15. oktober 2023 og med minimum 4 ugers varsel.

De opstillede kandidater offentliggøres umiddelbart efter udløbet af fristen på Lærernes a-kasses hjemmeside.

Er du i tvivl om hvordan du bliver kandidat for din fagforening, anbefaler vi, at du kontakter dem.