Gå til indhold
21. juni 2024

Hvordan ser fremtidens beskæftigelsesindsats ud?

Bedre seniorordninger, uddannelse på dagpenge og mindre kontrol. Håber vi.

Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats kommer med deres anbefalinger til en reform af beskæftigelsesindsatsen mandag den 24. juni 2024. Udgangspunktet for en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er større frihed, regelforenkling og værdighed. Ekspertgruppen er nedsat af regeringen, der ønsker at tænke beskæftigelsesindsatsens forfra. Borgeren skal i centrum, og der skal gives frihed til både sagsbehandlere og ledige samtidig med, at udgifterne skal reduceres med 3 mia. kroner i 2030.

”Vi har længe arbejdet for et system med mindre kontrol og større fleksibilitet, som bygger på tillid. Derfor har vi også høje forventninger til ekspertgruppens forslag, da ekspertgruppens arbejde netop har sit afsæt her”

Morten Refskov, formand for Lærernes a-kasse

Vi har spurgt vores medlemmer, hvordan beskæftigelsesindsatsen ser ud, hvis de kunne bestemme, og sagen er klar: Bedre seniorordninger, uddannelse på dagpenge og mindre kontrol. Hvis ekspertgruppen mangler et sidste input inden på mandag, kan de med fordel læse 3 bud fra vores medlemmer her:

Bedre seniorordninger
24,7 % af de indkomne forslag handler om, at efterlønnen ikke skal modregnes andet arbejde. Mange seniorer, der allerede har brugt mange år på arbejdsmarkedet, og som nu kan gå på efterløn, ønsker at forblive på arbejdsmarkedet på nedsat tid fx med vikartimer. Problemet er, at det ikke kan betale sig for en efterlønner at gå på arbejde, når efterlønnen bliver modregnet af arbejdstimerne. Men er man slidt i kroppen efter mange år på arbejdsmarkedet, er efterløn og et definitivt farvel til arbejdsmarkedet alligevel den bedste mulighed. Hvis seniorerne reelt får mulighed for at forlænge deres tilknytning til arbejdsmarkedet via en mere fleksibel seniorordning, kan det være med at til at afhjælpe manglen på faglært arbejdskraft.
 
Uddannelse på dagpenge
25,8 % svarer, at opkvalificering og efteruddannelse bør være en del af fremtidens beskæftigelsesindsats. Det skal være en mulighed at bruge tiden mellem jobs på uddannelse og/eller opkvalificering af ens faglige kompetencer. For undervisningsbranchen kan det være et ekstra undervisningsfag, eller en overbygning som læse- eller uddannelsesvejleder, hvis man f.eks. ikke længere kan arbejde med klasserumsundervisning. Det er vigtigt at finde det næste job, men det er også vigtigt at finde det rigtige job, der gør, at man bliver på arbejdsmarkedet, for det handler også i høj grad om at fastholde arbejdskraften på arbejdsmarkedet og forebygge stress og udbrændthed.

Mindre kontrol
”Lad de jobparate selv finde et job”. Sådan lyder et af forslagene fra medlemmerne. 30,1 % svarer, at de ønsker et opgør med "kontrolregimet". Kigger vi på medlemmer i Lærernes a-kasse, er langt de fleste ledige tilbage i job inden for de første 3 måneder. Men vi ved også, at man kan være jobparat, uden at finde et job inden for de første 3 måneder. I de tilfælde er det tit, fordi der er andre udfordringer end ledighed, som derfor kræver andre tilgange til jobsøgning. Et system med mange regler kræver meget kontrol. En forenkling af reglerne kunne med fordel allokere flere ressourcer til individuelle forløb for dem med et reelt behov i stedet for at føre kontrol med dem, der alligevel er hurtigt i job.

Vi ser frem til hvad ekspertgruppen præsenterer den 24. juni.

Du er måske også interesseret i